Projectomschrijving

De Tilburgse wijk Groenewoud is een ‘aandachtswijk’ gelet op de gezondheidsvaardigheden, de gezondheid, en het welzijn van haar inwoners. Kinderen die in deze wijk worden geboren hebben een minder goede start, wat een negatief effect heeft op hun latere gezondheid en welbevinden. De overall doelstelling van de proeftuin Kansrijke Start Groenewoud is gericht op een veilige start voor kinderen in de wijk Groenewoud, betere ervaren gezondheid en minder zware medicalisering en gespecialiseerde zorg op de lange termijn. Hiertoe zijn de volgende activiteiten ingericht:

  • Een multidisciplinair overleg waarin een integraal plan van aanpak wordt opgesteld voor kwetsbare zwangeren in de wijk Groenewoud
  • Seksuele voorlichting
  • Laagdrempelige ontmoetingen in de wijk tussen professionals en inwoners Het domeinoverstijgend samenwerken heeft tevens geresulteerd in meer en betere samenwerking tussen verschillende organisaties en professionals.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website