Projectomschrijving

Voor het samenwerkingsverband VV&T platform Regio Zuidoost maakte bureau HHM een regiobeeld geriatrische zorg. Hierbij brachten wij in kaart:

  1. Indicatoren (KPI’s) waarmee de effectiviteit van de pilot geriatrische zorg gemeten kan worden;
  2. Demografie;
  3. Aantal kwetsbare ouderen;
  4. Huidig zorggebruik (waaronder Wlz-indicaties, wijkverpleging, Wmo producten en medisch specialistische zorg).

Voor de indicatoren (demografie, kwetsbare ouderen en zorggebruik) is een nulmeting gedaan voor zowel de gemeenten waarin de pilot plaatsvindt als twee referentiegemeenten. Met de indicatoren set en de nulmeting heeft het samenwerkingsverband een gedeeld startpunt voor de invoering van de pilot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website