Projectomschrijving

Het efficiënter organiseren van vervolgzorg is een belangrijk speerpunt van het regionale programma ‘Precies! de juiste zorg’ in de regio ZO Brabant. De cliënt krijgt in één keer de juiste zorg door een goede match tussen vraag en aanbod. Hierdoor wordt duurdere zorg voorkomen en neemt de administratieve last voor de zorgprofessional af.

Werkwijze

In deelprojecten werken ziekenhuizen, VVT instellingen, huisartsenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers toe naar een optimale vorm van regionale coördinatie.

  1. Bundeling van de zorgvraag van huisartsen: Huisartsen bellen de advieslijn, bemand door transferafdelingen van regionale ziekenhuizen, voor ondersteuning in de juiste vervolgzorg.
  2. Efficiënt matchen thuiszorgvraag en -aanbod: Verkenning van middelen ter ondersteuning van een effectiever en gedigitaliseerd transferproces tussen vraag en aanbod van thuiszorg.
  3. Coördinatie (kort verblijf) bedden (buiten deze aanvraag): In- en overzicht in totale vraag & aanbod VVT plaatsen in de regio.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website