Projectomschrijving

Er bestaan nog steeds forse achterstanden op het gebied van gezondheid (vooral hart- en vaatziekten), (sociale) relaties, (arbeids)participatie en persoonlijk herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Sinds 2016 werken huisartspraktijken, GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en sociaal domein in regio Arnhem aan betere samenwerking.

Plan van aanpak

Er werd een zorgpad EPA gemaakt waarin het zorgaanbod gewaarborgd is. Nu is het van belang om de praktische samenwerking te stroomlijnen middels twee proeftuinen van elk ongeveer dertig patiënten. De huisarts die deelneemt aan proeftuin één bespreekt het antipsychoticagebruik met de patiënten, hun naasten, een psychiater, verpleegkundigen en een apotheker zodat voor- en nadelen en mogelijkheden duidelijk worden. Vervolgens worden de patiënten uitgenodigd voor een jaarlijkse controle. In proeftuin twee maken huisartspraktijk en sociaal domein kennis met elkaar en nodigen dertig patiënten met EPA uit om kennis te maken met herstelzorg in de wijk. Met de ervaringen kunnen we de werkwijze optimaliseren en bekendheid geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website