Projectomschrijving

Dit project bestaat uit een structurele samenwerking tussen leden van het netwerk palliatieve zorg. Door samenwerking willen we ons doel om er voor te zorgen dat iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, verleend door de juiste zorgverleners, die aansluit op hun wensen, waarden en behoeften realiseren.

Aanleiding

De Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) signaleren ruimte voor verbetering binnen de zorg in de laatste levensfase en hebben allereerst behoefte aan inzichten in het zorggebruik in de laatste levensfase. Hierbij kunt u denken aan vragen als: “Overlijden mensen thuis of in een instelling of ziekenhuis?” en “Hoe lang hebben mensen in de laatste fase in het ziekenhuis gelegen?” Een subsidie van ZonMw vanuit het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ maakt het mogelijk om deze en andere inzichten uit te diepen.

Doel

NPZ wil met de netwerken de zorg in de laatste levensfase optimaliseren in de Noord-Hollandse regio’s. Een onderdeel van de optimalisering is het inzichtelijk maken van de patiëntenstromen palliatieve zorg. Op verzoek van het NPZ heeft Vektis data inzichtelijk gemaakt, op basis van verschillende vragen als “Hoeveel mensen zijn er in 2018 en 2019 overleden en op welke leeftijd?”, “Hoeveel mensen zijn thuis of in een hospice overleden?”, “Hoeveel thuis overleden mensen hebben palliatieve zorg ontvangen?”, “Wat is het zorggebruik in de laatste drie maanden van de thuis overleden mensen met palliatieve zorg?” en “Wat zijn de zorgkosten in de twee jaar van de thuis overleden mensen met palliatieve zorg?” Doordat Vektis beschikt over alle declaratiedata in de regio zijn de antwoorden op deze vragen inzichtelijk gemaakt in een regiobeeld. Het regiobeeld dat op deze gegevens gebaseerd is geeft inzicht in de patiëntstromen in de afzonderlijke regio’s Kop van Noord-Holland, Noord- Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de landelijke cijfers.

Resultaten

De onderzochte onderwerpen hebben een goed eerste inzicht gegeven in de patiëntenstromen binnen de palliatieve zorg, maar vragen ook om een diepere analyse en verdere gesprekken. Het is belangrijk om een verklaring te zoeken voor de verschillen in en tussen de regio’s. Op deze manier kunnen vragen als “Wat kunnen we hierin van elkaar leren?”, “Komt het alleen door de verschillen in organisatie van zorg binnen de regio?” en “Kunnen we nog dieper liggende verklaringen vinden waardoor de zorg verbeterd kan worden?” beantwoord worden. Antwoorden op deze vragen zouden kunnen bijdragen aan de verlaging van kosten binnen palliatieve zorg. De kosten van palliatieve zorg zijn namelijk behoorlijk hoog, zeker in de laatste fase. Ziekenhuiskosten zijn daarvan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast leiden antwoorden op deze vragen tot betere zorg voor de patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Er is echter ook een aantal knelpunten geconstateerd, die nog niet allemaal zijn opgenomen in de plannen. De uitkomsten van het regiobeeld blijven daarom op de agenda staan, met als doel de knelpunten om te zetten in acties. Voor de betrokken partijen is het regiobeeld een goed uitgangspunt. De wens bestaat om op regelmatige basis cijfers te bespreken om zicht te krijgen op hoe de zorg zich ontwikkelt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website