Projectomschrijving

Bureau HHM heeft in opdracht van Transmuralis een regiobeeld gemaakt van het aantal mensen met dementie in de regio Zuid-Holland Noord. Voor het regiobeeld zijn de volgende gegevens in kaart gebracht:

  1. Het aantal mensen met dementie in 2018, 2023 en 2030 per fase in de regio Zuid‐Holland Noord.
  2. Welke zorg- en ondersteuningsvragen (naasten van) mensen met dementie per fase hebben.

Dit is gedaan voor de volgende zes fasen: niet-pluis fase, diagnose, thuiswonend, wonend in een woonvorm, laatste levensfase en nazorg. De aantallen zijn per fase per gemeente in kaart gebracht. De zorg- en ondersteuningsvragen zijn per fase uitgewerkt. Met het regiobeeld heeft iedere partner uit het samenwerkingsverband zicht op de gezamenlijke opgave en kan er op een effectieve manier met elkaar samengewerkt worden. Hierdoor kan de gewenste hulp en ondersteuning aan (mantelzorgers van) mensen met dementie worden geboden volgens het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website