Projectomschrijving

Een luchtweginfectie/longontsteking is bij (kwetsbare) ouderen een aandoening die over het algemeen plots optreedt en vaak aanleiding geeft tot een zorgprobleem (bijv. door kortademigheid, verwardheid of bedlegerigheid) waardoor men niet meer zelfstandig kan functioneren. De vraag is of een ziekenhuisopname hierin altijd de juiste oplossing biedt.

Doelstelling

De ‘Haagse Luchtbrug’ is een samenwerkingsverband tussen de Haagse ziekenhuizen (HagaZiekenhuis, Haaglanden MC), huisartsen (Hadoks), thuiszorginstellingen, LUMC Campus-Den Haag, verzorgings- en verpleeghuizen en zorgverzekeraars. Het doel is een plan van aanpak te schrijven gericht op de oudere die een luchtweginfectie/longontsteking ontwikkelt, waarbij de vraag centraal staat ‘wie moet waar de meest optimale medische diagnostiek (bijv. virustesten, longfoto, bloedonderzoek) en behandeling (antibiotica, zuurstof, etc) krijgen?’ om de beste zorg op maat te garanderen, gericht op behoud van of terugkeer naar volledige zelfstandigheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website