Projectomschrijving

Een steeds oudere- en meer kwetsbare groep mensen blijft langduriger thuis wonen. Komt zo’n oudere in een crisissituatie in het ziekenhuis, dan is vaak de vraag of de patiënt terug naar huis kan en of er – na evt. behandeling – thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig is. In het huidige zorgsysteem zijn we behandelingsgericht en nemen we in de afweging kwetsbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid van een behandeling vaak onvoldoende mee. Dit legt druk op de patiënt én het systeem.

Plan van aanpak

Het Albert Schweitzerziekenhuis wil samen met verpleeghuizen – en later ook met huisartsen – de zorg voor kwetsbare ouderen optimaliseren. Op de SEH wordt de kwetsbaarheid gemeten. Is die hoog, dan volgt extra onderzoek naar geheugen, mobiliteit, zorgbehoefte en onderliggende ziekte. De uitslag wordt met patiënt en familie besproken, met uitgebreide aandacht voor haalbaarheid, verwachtingen en wenselijkheid. In plaats van ziekenhuisopname kan ook worden besloten de patiënt direct door te plaatsen naar een verpleeghuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website