Projectomschrijving

Bij onderzoek en behandeling van schouderklachten interfereren een veelvoud van factoren met elkaar tot de pijnervaring van de patiënt met bijhorende gevolgen voor belemmeringen in het dagelijks leven, op het werk, school en bij sport.

Werkwijze

Schouder Centrum Nijmegen werkt hieraan door een duidelijk klinisch kader voor mensen met schouderklachten te hanteren. Essentieel voor de SCN-werkwijze is verder de interprofessionele samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. Het doel van Zinnige Zorg is om chronische schouderklachten te voorkomen, doorverwijzingen te verbeteren, onnodige doorverwijzingen te verminderen en de patiënttevredenheid te verhogen. Daarnaast is het doel om meer aandacht en begrip te krijgen voor de invloed van emoties, cognities en de omgeving op het klachtenbeeld van de patiënt.

E-health aanvulling (projectnummer: 10100022022002)

Ondersteuning Zinnige Zorg bij (Chronische) Schouderklachten met e-health

Bij onderzoek en behandeling van schouderklachten interfereren een veelvoud van factoren met elkaar tot de pijnervaring van de patiënt met bijhorende gevolgen voor belemmeringen in het dagelijks leven, op het werk, op school en bij sport. Schouder Centrum Nijmegen werkt hieraan door een duidelijk klinisch kader voor mensen met schouderklachten te hanteren. Essentieel voor de SCN-werkwijze is verder de interprofessionele samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden.

Met de bijdrage van ZonMw kunnen wij de online intake voor patiënten verbeteren en krijgen patiënten via Physitrack opdrachten specifiek voor hun klachten. Ook werken we aan adequate gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Ten slotte leiden we e-health ambassadeurs op die hun collega’s in het SCN-netwerk kunnen ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website