Projectomschrijving

Met een toenemende vergrijzing en hieruit voortvloeiend de kansen en mogelijkheden die er vanuit de fysiotherapie zijn ontstaan om bij te dragen aan het zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te kunnen laten functioneren van ouderen binnen de gemeente Almelo, is Fysio Almelo op dit gebied reeds enkele jaren actief. Daarbij hebben we gemerkt dat in de uitvoer een goede samenwerking onontbeerlijk is. Om op een “hoger niveau” meer beweging te bewerkstelligen moet eerst duidelijk de ernst en noodzaak inzichtelijk zijn.

Het Regiobeeld zal inzicht geven in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking binnen de gemeente Almelo gericht op valongevallen, waarbij ook de behoeften van burgers in kaart zijn gebracht.
Daarnaast geeft het Regiobeeld inzicht in de regionale zorgvraag die daaruit voortvloeit: de huidige en toekomstige situatie en de blinde vlekken daarbinnen waarbij aanbevelingen worden gedaan voor een effectieve aanpak valpreventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website