Projectomschrijving

De aanleiding voor het anders organiseren van zorg op Urk en in de Noordoostpolder is het wegvallen van het dichtbij zijnde regionale ziekenhuis in Lelystad is een leemte ontstaan in de beschikbaarheid van de lokale gezondheidszorg. Vanuit het ziekenhuis in Lelystad werden er spreekuren in huisartsenpraktijk Het Dok op Urk georganiseerd. Het wegvallen hiervan was een impuls om contact te zoeken met andere lokale partners om dit vorm te geven, met een verdieping naar juiste zorg op de juiste plek, in samenwerking tussen 2 ziekenhuizen in de regio, de huisartsenpraktijk, fysiotherapie, een thuiszorgorganisatie (later aan toegevoegd) en door participatie van burgers. Deze verdieping zat in het verkennen van een integraal aanbod, met gebruikmaking van taakverschuiving naar andere type professionals en gebruikmaking van digitale middelen. Zoals in het plan aangegeven ging het betrokken partners dus meer om een consortium te creëren waarin in een vernieuwende aanpak met elkaar gekeken kan worden hoe leemtes in zorg opgevangen worden, dan het specifiek aanwijzen van 1 of 2 leemtes voor de startimpuls, op basis van een regiobeeld. De regiobeelden die er waren zijn wel gebruikt om inhoudelijk te kijken wat er aan aanbod mist/ anders georganiseerd kan worden op basis van prevalentie. Op basis daarvan zijn de volgende prioriteiten geformuleerd:

  • Met het vorm geven van het samenwerkingsverband is weer een start gemaakt met het realiseren van spreekuren van specialisten vanuit het Antonius ziekenhuis in huisartsenpraktijk Het DOK, te beginnen met KNO om de toegankelijkheid voor (gezinnen met) kinderen te vergroten.
  • Daarnaast is gewerkt aan het realiseren van digitale adviesconsulten  tussen specialist en huisarts die verschillende vormen van laagdrempelige consultatie mogelijk maken en hiermee een vermindering van verwijzingen beogen. Er is een pilot gedaan met de vakgroepen dermatologie van beide ziekenhuizen (zie bijlage Evaluatie meekijkconsulten dermatologie). Hierin is een advies opgenomen voor een vervolg met differentiatie in meekijk- en adviesconsulten.
  • De werkgroep gynaecologie is gestart met het uitwerken van een vrouwenspreekuur.
  • De werkgroep orthopedie is gestart met het experimenteren met een gecombineerd spreekuur van fysio (PA) en huisarts.
  • Er een werkgroep gevormd met vertegenwoordiging vanuit de huisartsenpraktijk Het DOK, de wondverpleegkundige van het Antonius ziekenhuis en de regionale thuiszorgorganisaties ZONL en Talma en het lokale verzorgingshuis, om tot afstemming te komen van wondbehandeling. Doelstelling is om de versnipperde zorg en het grote verschil in gebruik van verbandmiddelen goed op elkaar af te stemmen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website