Projectomschrijving

Huisartspraktijken verwijzen patiënten volgens hun (vermoede) diagnose binnen de GGZ, moeten zorgzwaarte inschatten en GGZ zorgaanbieders organiseren daarop hun aanbod. Patiënten met enkelvoudige stoornissen koment hiermee goed in zorg, in tegenstelling tot patiënten met complexe stoornissen. In de praktijk is het verwijsproces moeizaam, wat enerzijds soms tot overbehandeling en anderzijds tot onder behandeling, versnippering van zorg, onevenredige verdeling van zorg, en een matige tot slechte toegankelijkheid van zorg leidt.

Werkwijze

Netwerk Next is een netwerkverband van regionale GGZ zorgaanbieders inclusief de regionale huisartsen, uitgebreid met sociaal domein en patiëntvertegenwoordiging. Netwerk Next wil het proces rond patiëntenstromen in de regio verbeteren. De essentie is niet meer te verwijzen via enkelvoudige diagnoses, maar via de lijnen van zorgzwaarte in termen van aantal aanwezige diagnoses en problemen en de benodigde behandeling dan wel combinatie behandelingen (zorgprofielen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website