Projectomschrijving

Iedere patiënt met kanker mag er op rekenen dat hij of zij altijd de juiste zorg krijgt, van de juiste zorgverlener(s) en op de meest optimale plek. Daartoe worden diagnostiek, multidisciplinair overleg, behandeling en (na)zorg steeds meer in oncologische netwerken georganiseerd, waarbinnen optimale benutting van de kennis, routine-ervaring en capaciteit van alle verschillende oncologische zorgaanbieders plaatsvindt. De veranderende organisatie van oncologische zorg kenmerkt zich daarbij door groter wordende complexiteit van verschillende onderdelen van oncologische zorgtrajecten. Samenwerking, concurrentie en belangen gaan bij deze ontwikkeling hand in hand.

In Noord Nederland worden netwerken nog vaak tumorspecifiek en (sub-)regionaal ingericht, met meer of minder ziekenhuizen. Om gezamenlijk meer regie te krijgen op de regionale ontwikkelingen in oncologie en de beste oncologische zorg voor iedere inwoner te borgen is de ontwikkeling van een regionaal oncologienetwerk Groningen-Drenthe gestart. Daarin kunnen overkoepelende vraagstukken en ondersteuning bij operationalisering van samenwerking in regionale tumorwerkgroepen worden belegd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website