Projectomschrijving

Via aansluiting op de Arrangementenmonitor is regio West-Friesland in 2019 gestart met het verzamelen en analyseren van data binnen het sociaal domein. Hiermee is regionaal een goede nulmeting voor integrale aanpak en resultaatgerichte bekostiging in het sociaal domein ontstaan. Door middel van de combinatie van gegevens van de gemeentes uit de pijlers Wmo/Jeugd/Participatiewet, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg geeft de Arrangementenmonitor inzicht in de integraliteit en samenhang binnen het sociaal domein. Op basis van onder andere deze informatie wordt beleid geëvalueerd en bijgesteld. De gegevens worden ook op wijk- en kernniveau ontsloten, waarmee de ontwikkelingen in aantallen en kosten maatwerkvoorzieningen per wijkteam gevolgd en geanalyseerd kunnen worden. De Arrangementenmonitor is daarmee een belangrijk instrument in de gezamenlijke sturing van de wijkteams door gemeenten en een basis om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar(s).

Werkwijze

De monitor biedt de mogelijkheid om een vergelijking binnen de eigen gemeente, met andere gemeenten of referentiegroepen te maken. Te denken valt aan een referentiegroepen van kleine kernen (minder dan 2500 inwoners) of een referentiegroep van demografische vergelijkbare wijken (vergrijzing, SES-score), waarmee de vergelijking van een specifieke wijk/kern ook meer inzicht geeft. Op basis van de analyses kunnen de gemeenten in West-Friesland zowel lokaal als regionaal kiezen voor een gerichte en integrale beleidsaanpak. Door middel van de nulmeting zijn de effecten hiervan meetbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website