Projectomschrijving

Een kwart van de kinderen met een chronische ziekte ondervindt ook sociale- en emotionele
problemen. De behoefte van ouders is integrale zorg voor kind en gezin, vanuit meerdere
leefdomeinen (somatisch en psychosociaal). Op dit moment ontbreekt kennis bij professionals om
deze problematiek integraal op te vangen. De zorg op verschillende leefdomeinen vindt naast
elkaar plaats. Kinderen blijven daardoor onnodig afhankelijk van specialistische zorg en zijn
onnodig belemmerd in hun sociale en maatschappelijke participatie.

Plan van aanpak

Door inzet van het Netwerk Medische Psychosociale Kindzorg regio Nijmegen willen samenwerkingspartners kinderen en hun gezinnen de juiste zorg bieden op de juiste plek. ln de komende twee jaar kan het Netwerk Medische Psychosociale Kindzorg regio Nijmegen door de regio-impuls meer kennis overdragen via scholing en intervisie tussen somatische en psychosociale zorg. Bovendien wil het Netwerk uitbreiden, zodat partners ook chronisch zieke kinderen en hun gezinnen kunnen verwijzen buiten de regio Niimegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website