Projectomschrijving

Vier samenwerkende apotheekhoudende huisartsenpraktijken in de gemeente Waadhoeke, Friesland, hebben de intentie de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio gezamenlijk en van hoge kwaliteit te organiseren. Er zal een proactief zorgprogramma worden opgezet waarbij het organiseren van multidisciplinaire overleggen, het werken vanuit een gezamenlijk dossier en de ondersteuning door een specialist ouderengeneeskunde de speerpunten zijn. De wensen van de ouderen en hun mantelzorgers worden vertaald naar individuele behandelplannen. Overstijgend aan de individuele zorgverlening aan kwetsbare ouderen zal er een regionaal netwerk integrale ouderenzorg worden gevormd met zorgaanbieders, sociaal werkers en overige betrokkenen bij de ouderenzorg. Het netwerk zal een aanspreekpunt zijn voor regionale uitdagingen en vraagstukken op het gebied van ouderenzorg, zal de samenwerking versterken en zal bijdragen aan kennisoverdracht tussen de verschillende partijen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website