Projectomschrijving

In Friesland wordt een netwerk gevormd van gespecialiseerde zorgverleners die mensen met chronische pijnklachten adequaat behandelt. In dit netwerk bieden zorgprofessionals samen met professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn bij chronische pijn.

Noodzaak: Betere eerstelijns zorg kan doorverwijzing naar veel duurdere medisch specialistische zorg voorkomen. De zorg binnen een gespecialiseerd netwerk is toegankelijker voor de burger, sneller, effectiever en goedkoper. De burger met chronische pijnproblematiek weet niet goed waar hij met zijn klachten aan het juiste adres is. Een duidelijk zichtbaar netwerk van specialisten én patiënte vertegenwoordiging op het gebied van chronische pijn, zorgt voor duidelijkheid en rust.

Het project draagt bij aan:

  • Zorg bereikbaar maken voor verwijzers en cliënten
  • Verwijzingen effectiever
  • Doorlopende lijn met voorliggend veld
  • Afgestemd aanbod
  • Innovatieve behandelmethoden bereikbaar maken
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website