Projectomschrijving

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn waarbij cardiologen van de 4 ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) en de huisartsen van de zorggroepen (DOH, SGE, POZOB en ELAN) zeer nauw met elkaar samenwerken om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening. Gebaseerd op de Value-Based Healthcare methode zijn binnen het NHN netwerken geïnitieerd rondom hartaandoeningen (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden) waarin zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn transmurale zorgstandaarden ontwikkelen voor de specifieke hartaandoeningen. Daarbij wordt binnen de ziekte specifieke netwerken zorggedragen voor de implementatie en continue verbetering van de transmurale zorgstandaarden. Middels de evaluatie van patiënt relevante uitkomsten en de zorgkosten kan continu de juiste zorg op de juiste plek gefaciliteerd worden voor patiënten met een hartaandoening in de regio Zuidoost Brabant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website