Projectomschrijving

Met de aangevraagde voucher van ZonMw was het mogelijk de evaluatie van ons samenwerkingsverband, de Krachtenbundeling, niet alleen inhoudelijk maar ook cijfermatig te evalueren. De Krachtenbundeling past de Quadruple Aim toe. Daarbij wordt onder andere de kwaliteit van dienstverlening en de tevredenheid van burgers en professionals weergegeven. Door de voucher konden we ook de resultaten meten. Daaruit blijkt dat de volgende doelstelling gerealiseerd is: ‘voor hetzelfde budget meer mensen bedienen of bij gelijkblijvend aantal mensen met minder budget uitkomen’. Daarnaast zijn er door de uitgebreide wijkanalyse en het wijkdashboard nieuwe aanknopingspunten in beeld gebracht waarmee de dienstverlening, zonder in te boeten op kwaliteit, efficiënter ingezet kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website