Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsenpraktijk Afferden is een praktijkvoorbeeld voor JZOJP (https://bit.ly/2Yg1HfD). De praktijk biedt maatwerkoplossingen voor de inwoners in Afferden en omgeving. Deze maatwerkoplossingen starten met het voeren van het andere gesprek, vanuit het concept Positieve Gezondheid. De (preferente) zorgverzekeraar heeft met de huisartsenpraktijk Afferden afspraken gemaakt met betrekking tot financiering, zodat de huisartsen meer tijd per patiënt kunnen besteden. Het is aangetoond dat het aantal verwijzingen naar een ziekenhuis sterk gereduceerd is. Het is echter onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het sociale domein. Deze maatwerkoplossingen dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek, maar staat ook onder druk doordat budgeten tussen zorg en sociale domein niet mee verschuiven.

Voor toekomstige borging van deze werkwijze is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de verschuiving van de zorgkosten naar het sociale domein (economische waarde) en inzicht in de betekenis voor de patiënt (menselijke waarde). Met behulp van de voucher worden we in staat gesteld de Effectencalculator in te zetten om deze waarden inzichtelijk te maken. De uitkomsten kunnen vervolgens met gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor worden besproken om financiële arrangementen en dus de juiste zorg op de juiste plek voort te kunnen zetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website