Projectomschrijving

Huisartsenpraktijk Afferden besteedt meer tijd per patiënt en aan samenwerking met burgerinitiatieven en hulpverleners. Gezien de regionale ontwikkeling relevant; er wordt een toename verwacht in eenzaamheid, overgewicht, chronische aandoeningen. Het arbeids- en mantelzorgpotentieel neemt af. Het is belangrijk om te investeren in preventie en ondersteuning van mantelzorgers. De nieuwe werkwijze draagt bij aan het verschuiven van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk en mensen kunnen langer thuis blijven wonen. Op basis van de vier casussen die onderzocht zijn, kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de nieuwe werkwijze geresulteerd heeft in een verschuiving naar de juiste zorg op de juiste plek en dat de kosten geringer zijn ten opzichte van het alternatieve pad (reguliere zorg). Verder en prospectief onderzoek wordt aanbevolen, waarin ook de waarde (menselijk/financieel) van de inzet van mantelzorg door inwoners (i.e. burgeronderzoek) in kaart kan worden gebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website