Projectomschrijving

Met het project ‘Krachtenbundeling’ bieden we kwalitatief goede ondersteuning, die aansluit bij de vraag van de burger. Ondersteuning is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en de zelfregie van de burger. Meer gezondheid, voor minder geld, door het leveren van integrale ondersteuning. Deze aanpak moet leiden tot een mindshift, in plaats van focus op zorg, naar een focus op leven. Het project heeft betrekking op 9.255 inwoners, woonachtig in 5 wijken in Maastricht Noordwest.

Bij de ‘Krachtenbundeling’ werken professionals uit tien zorg -en welzijnsorganisaties samen met collega’s van Sociale Zaken Maastricht. Deelnemende professionals werken volledig white-label en voor hun volledig aantal contracturen in de Krachtenbundeling, zij krijgen de opdracht om dat te doen wat nodig is. Collectief en informeel waar mogelijk en individueel waar nodig. Medewerkers krijgen meer ruimte én vertrouwen en worden geconfronteerd met minder regels.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website