Projectomschrijving

De jeugdzorg kent verschillende gezinsvormen. De ‘kracht van het gewone leven’ is hun basis, in tegenstelling tot internaten of groepen met wisselende opvoeders. De gezinsvormen hebben moeite om goede ondersteuners te vinden, die zich met hen willen verbinden. Voorbeelden zijn pedagogisch medewerker, coach, gedragswetenschapper, boekhouder, logeeropvang, enz. Andersom vinden de ondersteuners het lastig om de gezinsvormen te vinden.

Werkwijze

Kracht in Huis is in april 2020 gestart met een landelijk netwerk van ondersteunende professionals voor gezinnen in de zorg. Op een digitaal platform kunnen de professionals en gezinnen elkaar vinden. In subproject 1 ontwikkelt Kracht in Huis met burgers en professionals van de gemeente Ede een eigen digitaal platform. In subproject 2 ontwikkelt zij dit samen met gezinshuizen van franchisegever Gezinshuis.com. Medio 2021 zijn deze twee gereed. De mogelijkheden van de platforms worden na de projecten aangeboden aan andere gemeenten en organisaties in de zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website