Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Mijnstreek zijn er de afgelopen jaren al twee proeftuinen gestart (AndersBeter en MijnZorg) om zorg en ondersteuning op regionaal niveau met succes anders vorm te geven. De betrokken partijen willen op basis van de ervaring in deze proeftuinen de lat nu een niveau hoger leggen. ‘Duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek’ vormt de slogan voor deze gezamenlijke ambitie. Daarom is de kerncoalitie met burgervertegenwoordiging opgericht die twee doelen heeft. Enerzijds het verbeteren van het integrale zorgaanbod door middel van het opstarten van programma’s die gericht zijn op vier specifieke thema’s. Anderzijds nemen zij het initiatief in het verbreden en versterken van het regionale netwerk. Dit doen zij door bijeenkomsten te organiseren en onder andere de geleerde lessen uit hun projecten te delen met de grote Mijnstreek Coalitie dat bestaat uit een nog breder spectrum van zorg-, welzijn- en ondersteuningsaanbieders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website