Projectomschrijving

In de Mijnstreek, regio Sittard en Heerlen, wordt er al enige jaren intensief samengewerkt (via proeftuinen AndersBeter en MijnZorg) om zorg en ondersteuning op regionaal niveau met succes anders vorm te geven. Met deze ervaring willen de betrokken partijen: ziekenhuis Zuyderland, huisartsen in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek, vvt-organisatie Meander Zorggroep, zorgverzekeraar CZ en belangenbehartiger Burgerkracht, de lat nu een niveau hoger leggen. ‘Duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek’ vormt de slogan voor deze gezamenlijke ambitie.

Doelstelling

Enerzijds heeft het netwerk als doelstelling het verbeteren van het integrale zorgaanbod gericht op twee patiëntengroepen: ouderen in een kwetsbare positie en chronisch zieken. Anderzijds is de doelstelling het verbreden en versterken van het regionale netwerk van zorg-, welzijn- en ondersteuningsaanbieders door bijeenkomsten te organiseren en onder andere de geleerde lessen uit hun projecten te delen met de zogeheten ‘grote Mijnstreek Coalitie’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website