Projectomschrijving

De Kerncoalitie Mijnstreek is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijnspartijen en gemeenten in Zuid- Limburg: gericht op nieuwe, integrale samenwerking ter verbeteren van gezondheid, kwaliteit en
betaalbaarheid van zorg én vergroten van werkplezier van professionals. Aparte themacoalities zijn vormgeven (o.a. farmacie, GGZ, GRZ en preventie). Zo ontstond een organisch netwerk en vond transitie plaats naar integrale regionale samenwerking, waarbij het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP) faciliteerde. De gezamenlijke visie (regiobeeld-mijnstreek) leidde tot een kernboodschap: “De Mijnstreek kenmerkt zich door een vergrijzende, krimpende en ongezonde populatie met hoge zorgvraag en ondersteuningsbehoefte. Een grote uitdaging in combinatie met ontgroening en krapte op de (zorg-) arbeidsmarkt ”. In 5 programmalijnen worden oplossingen voor de knelpunten gezocht en aan doelmatig inrichten van zorgprocessen gewerkt. De gevormde coalitie samenwerking blijft na afronding van dit project.

E-health aanvulling (projectnummer: 10100021914009)

Opschaling e-meedenkconsulten

Huisartsen in Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum, VV&T-organisaties, zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van zorg in de Mijnstreekregio te verbeteren. De doelstelling is het zo optimaal en integraal mogelijk inrichten van zorg(processen) voor het realiseren van “de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment”. De e-health toepassing ‘e-meedenkconsulten’, waarmee huisartsen advies kunnen inwinnen bij de medisch specialist zonder de patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis, biedt de mogelijkheid om patiënten dicht bij de thuissituatie te behandelen en leidt tot verplaatsing van zorg richting eerste en nulde lijn. Deze toepassing zal binnen dit project worden opgeschaald. Ervaren knelpunten voor opschaling zullen in kaart worden gebracht en er zal worden onderzocht of en hoe structurele bekostiging van deze e-meedenkconsulten kan worden vormgegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website