Projectomschrijving

Sluitende transmurale keten antistolling  in Noord-Holland

Nieuwe antistollingsgeneesmiddelen maken dat de antistollingszorg in beweging is. Meerdere beroepsverenigingen zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met antitrombotica. Bloedingen door antitrombotica behoren tot de meest optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Dit alles vraagt om een betere regionale transmurale samenwerking tussen zorgverleners onderling, maar ook om een betere communicatie tussen zorgverlener en zijn/haar patiënten, om vermijdbare opnames te reduceren.

Kenniscentrum Antistolling Transmuraal Noord-Holland: website en scholing

In 2022 wordt in Noord-Holland een regionaal Kenniscentrum Antistolling opengesteld. Dit (virtuele) kenniscentrum ondersteunt participerende trombosediensten en hun ketenpartners (patiënt en zorgverlener eerste lijn) door het aanbieden van een website met landelijke richtlijnen en andere zaken met betrekking tot antistollingszorg, e-learning en educatie op het gebied van zelfmanagement. Tevens wordt frequente scholing aangeboden voor zorgprofessionals en patiënten.

Tweede en derdelijns voorschrijvers van antistollingsmiddelen zijn betrokken bij dit samenwerkingsverband met als doel ‘de juiste zorg op de juiste plek’ binnen de transmurale kerenzorg antistolling. Het kenniscentrum is ontwikkeld binnen landelijke kaders zoals de landelijke standaard transmurale afspraken antistolling (LTA-antistolling) en de LSKA2.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website