Projectomschrijving

De veertien samenwerkingspartners van Kansrijk Opgroeien streven ernaar dat alle Zaanse kinderen
gezond en veilig kunnen opgroeien. Het doel van de aanpak is om meer zwangere vrouwen en
ouders van jonge kinderen (0-2 jaar) in een vroeg stadium te bereiken en te ondersteunen in de
eerste, meest vormende, levensfase. Hoe eerder we hen bereiken, hoe meer winst (welzijn en
gezondheid) en hoe meer besparing (zorgkosten, participatie) er mogelijk is.

Plan van aanpak

Om dit te realiseren ontwikkelen we samen met ketenpartners en ervaringsdeskundigen collectief, preventief (groeps)aanbod voor zwangeren en jonge ouders. Formele- en informele zorg en ondersteuning in de wijk worden gebundeld in gezondheidsnetwerken. Stroomschema's en afspraken komen in overleg tot stand en resulteren in een overeenkomst met alle partijen. Scholingen en bijeenkomsten zorgen voor kennisdeling en kennisontwikkeling. Gestart wordt in zes focuswijken van Zaanstad, met oog op uitbreiding van de regio. Kansrijke Start en Gezond Opgroeien bundelen hun krachten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website