Projectomschrijving

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is. Veel zwangere vrouwen met een mild verhoogd risico op complicaties worden nu naar de tweede lijn verwezen. Frequent blijkt bij nader onderzoek dat er geen verhoogd risico is. Deze verwijzingen vinden vanuit de verloskundige praktijk plaats. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Meer zorg op maat in plaats van zorg op basis van een algemene groepsdefinitie kan leiden tot een betere afweging van het persoonlijk zorgpad. Een analyse van de populatie met o.a. demografische en sociaaleconomische kenmerken en verwachte en toekomstige zorgvraag geeft inzicht in de doelgroep

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website