Projectomschrijving

In de samenwerkingscoalitie ‘Zoetermeer Ontzorgt’ bundelen zorgverzekeraars, gemeente en zorginstellingen voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken, eerstelijn, GGZ en ziekenhuiszorg de krachten om de ambitie koploper te zijn in de transitie van zorg in de regio Zoetermeer/Lansingerland vorm te geven.
De regio staat voor de grote uitdaging om de sterk toenemende zorgvraag op te vangen met de huidige financiële middelen binnen de gestelde kaders. De belangrijkste uitdagingen hierbij zijn de krappe arbeidsmarkt en het waarborgen van de continuïteit- en kwaliteit van zorg.

Plan van aanpak

De coalitie wil deze ambitie realiseren door optimaal te gaan samenwerken in zorgnetwerken rondom de patiënt, het inzetten van digitale toepassingen gericht op maximale regie van de patiënt en door financiële middelen effectiever in te zetten. De samenwerking is in eerste instantie gericht op inhoudelijke projecten, namelijk de kwetsbare ouderen in de acute keten, een regionaal medicatieoverzicht en –proces, regionale ondersteuning op het gebied van preventie, leefstijl en zelfmanagement en digitale gegevensuitwisseling in de keten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website