Projectomschrijving

Zorg voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun gezinnen, start vanaf diagnose, vraagt maatwerk en betreft altijd meerdere wettelijke kaders. Zij wachten vaak lang op goede zorg op de juiste plek. Onderzoek naar omvang en kosten, zoals ‘Inzicht in omvang en organisatie van kinderpalliatieve zorg in regio Holland Rijnland’ is nodig om dit te verbeteren.

Resultaten project

Voor 4 diagnosegroepen (oncologie, stofwisselingsziekten, neurologie en dysmorfologie) zijn het zorggebruik binnen de Zvw en Wlz en de kosten in beeld gebracht. Resultaten laten enorme verschillen zien in leeftijd bij diagnose, duur van kinderpalliatieve zorg en zorggebruik. Het merendeel van de kinderen is behandeld in een UMC. De zorgkosten zijn gevarieerd, maar hoog, waarbij de meeste kosten in het laatste levensjaar worden gemaakt.

Volgende stap

Zorg en ondersteuning die kinderen ontvangen vanuit de gemeente in kaart brengen en verdiepende analyses op het zorggebruik en zorgkosten binnen de Zvw en Wlz.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website