Projectomschrijving

Vanaf de diagnose start de zorg voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. Dit vraagt maatwerk en betreft meerdere wettelijke kaders. Veel gezinnen wachten lang op goede zorg op de juiste plek. Om deze zorg te verbeteren is onderzoek nodig naar omvang en kosten. Het project ‘Inzicht in omvang en organisatie van kinderpalliatieve zorg in regio Noord-Holland & Flevoland’ is een eerste stap om in beeld te brengen hoeveel kinderen kinderpalliatieve zorg ontvangen en hoe deze zorg er uitziet.

Wat heeft het project opgeleverd?

De WHO definitie is in dit traject door alle stakeholders en beleidsmakers unaniem omarmd als uitgangspunt van de bepaling van de omvang van de doelgroep en toekomstige duurzame registratie, een eerste beeld van producten en zorgvormen en een landelijk beeld van het aantal kinderen (0-23 jaar) dat voorafgaand aan overlijden palliatieve zorg ontvangt (70%). De resultaten zijn belangrijke input voor de monitor kinderpalliatieve zorg van de NZa.

Volgende stap

Het bepalen van de omvang van zorg en ondersteuning die deze gezinnen vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg ontvangen, middels een uitvraag bij Vektis. Daarnaast zullen ook zorg en ondersteuning vanuit de jeugdhulpregio’s in kaart worden gebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website