Projectomschrijving

In de regio Grolloo en omgeving is er sprake van toenemende vergrijzing en voorzieningen liggen op afstand. In de regio is bewonersinitiatief ‘Grolloo Zorgt’ actief. Met hulp van vrijwilligers worden diensten aan inwoners geboden waardoor langer zelfstandig en prettig wonen in Grolloo wordt bevorderd.

Doelstelling

Doel van het project is om een vorm van samenwerking organiseren waarbij inwoners zo dicht mogelijk bij huis laagdrempelig hun vraag kunnen stellen en zo dicht mogelijk bij huis het antwoord krijgen, met een helper die past bij de vraag. Het gaat hierbij om functioneren van mensen vanuit gezondheid en welzijn en minder vanuit de medische kant, vanuit behandeling en zorg. Gemeente, sociaal team, huisartsen en welzijnsorganisatie nemen deel in de samenwerking en verbinden zich aan dit doel. Uitbreiding wordt gezocht met zorgorganisaties en verzekeraars. Inwoners zijn doorlopend betrokken en zijn de belangrijkste adviseurs voor het netwerk. Er ontstaat inzicht in de kosten en baten van de werkwijze door tellen en meten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website