Projectomschrijving

Met deze voucher heeft de expert een tool ontwikkeld voor het analyseren en monitoren van GGZzorgconsumptie onder studenten. De data die gebruikt is voor de huidige tool is verzameld vanuit de huisartseninformatiesystemen (HIS), in dit geval promedico, en voldoet aan alle privacywetgeving. De data zijn toegevoegd aan de woonzorgwijzer van de gemeente Leiden en hebben geleid tot inzichten in de determinanten van de stijging in GGZ-problematiek onder Leidse jongeren. De tool kan verder worden ingezet voor het monitoren van de preventieve, curatieve en organisatorische maatregelen die getroffen gaan worden. De data die is gebruikt zal verder worden geanalyseerd in ons Startimpuls project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website