Projectomschrijving

Via de startimpuls werken we in Leeuwarder stadsdeel Oud Oost (12.000 inwoners) aan een gezondere leefomgeving. We leggen nadrukkelijk de verbinding tussen het sterke informele netwerk in de wijk met het formele zorgaanbod. Zo zorgen we voor meer effect van bestaande interventies en zorgen we gerichter voor het beter voorkomen van gezondheidsproblemen.

Kern in de samenwerking tussen alle betrokken partijen is de sterke verbinding met de inwoners van de wijk, waarop de afgelopen 2 jaren sterk is geïnvesteerd. Deze verbinding zetten we in voor het schrijven van een plan van aanpak samen met deze inwoners. De inwoners zijn in het gehele proces betrokken en aangehaakt. In de samenwerking zijn daarnaast betrokken de zorgverzekeraar, GGD, sociale partners, huisartsen, zorgaanbieders, buurtsportcoach, bibliotheek en lokale ondernemers. Het traject wordt geleid voor de stichting HANNN. Leeuwarder stadsdeel Oud Oost is een traditionele volksbuurt met relatief veel gezondheidsproblematiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website