Projectomschrijving

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) is een regionaal netwerk van Gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners, LUMC-Campus Den Haag, Stichting Transmurale Zorg, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars. Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende Haagse wijken zijn groot en hebben invloed op gezondheid en levensgeluk. Als we niets aan de gezondheidsverschillen doen, dan worden deze alleen maar groter. Een aanpak op medisch en op sociaal en maatschappelijk vlak is nodig.

Plan van aanpak

GGDH wil de gezondheidsverschillen aanpakken door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Dit pakken we – samen met de hele zorgketen – per wijk stap voor stap aan. De prioriteit is gelegd bij mensen met hart en vaatziekten, kwetsbare ouderen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daarbij stellen we de levensreis van de inwoner centraal en staven we de voortgang met data.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website