Projectomschrijving

Health Hub Utrecht wil dat elke Utrechter in 2030 gezond en gelukkig is. Dat lukt niet zonder inbreng en betrokkenheid van inwoners en/of cliënten. Maar hoe betrek je deze? Op verzoek van Health Hub Utrecht maakten PGOsupport en service design bureau Ideate een inventarisatie van het Utrechtse participatielandschap. Organisaties in Health Hub Utrecht werken op uiteenlopende manieren aan participatie. Ook leven er onzekerheden en misvattingen: “Als je inwoners betrekt wordt het altijd complexer” of “Hoe weet je dat je de juiste en voldoende mensen hebt betrokken?”. Er is een kloof tussen wat professionele organisaties als doel hebben gesteld en die van georganiseerde inwoners. Inwoners hebben behoeften die breder zijn dan waar een organisatie zich op richt. Hier ontstaat een mismatch in doelen. Vervolgens startten Ideate en PGO-support een pilotserie van drie participatie-ateliers met de regionale partners om concrete stappen maken in inwonerparticipatie. Deelnemers werden professioneel gecoacht en leerden met elkaar. Alle informatie over het project als ook het ontwikkelde participatielandschap en de werkwijze ‘participatieateliers’ is terug te vinden op: 22 HHU PARTICIPATIE-ATELIERS – Health Hub Utrecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website