Projectomschrijving

Door de enorme groei in aantal inwoners neemt de druk op de (zorg)voorzieningen in de regio Utrecht onaanvaardbaar toe. Tot nu toe was sectorspecifieke innovatie toereikend: deze tijd is echter voorbij. Om toekomstbestendige oplossingen te bieden is een sectoroverschrijdende aanpak nodig. De Health Hub partners hebben deze urgentie met elkaar erkend en zijn in 2016 een samenwerking aangegaan die geleid heeft tot drie speerpunten/coalities: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Samenwerking tussen kennis, beleid, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners, patiënten, ondernemers en de creatieve industrie maakt een echte omslag naar juiste zorg op de juiste plek mogelijk.

Plan van aanpak

Deze regio-impuls zetten we in op het versterken van de samenwerking, onder andere door een betere borging van het inwoner-/patiëntenperspectief in de samenwerkingsprojecten en de ondersteuning van de samenwerkingsprojecten in de coalities. De resultaten en leerervaringen worden via evenementen vanuit de Health Hub Academy gedeeld in de regio en daarbuiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website