Projectomschrijving

ln de Garage2020-Brabant gaan we vanuit de kracht van onze regio op een inspirerende plek onafhankelijk en multidisciplinair vraagstukken in het jeugdzorg domein exploreren, verkennen en accelereren. Deze filosofie stelt ons in staat om tot radicale innovatie voor de jeugdhulp te komen. De doelstelling met betrekking tot het proces is gericht op verbreding van het draagvlak van de Garage2020-Brabant.

Werkwijze

De Garage2020-Brabant bereikt dit door design thinking trajecten in cycli van zes maanden, gedragen door multidisciplinaire teams, ondersteund door de kernpartners, jeugd en een breed regionaal netwerk. De oplossingen worden in prototypes geconcretiseerd die dienen als uitgangspunt voor doorontwikkeling en uitrol. Per tijdvak zoals in de tijdsplanning beschreven zal de eerste vier maanden besteed worden aan het doorlopen van het design proces. De laatste twee maanden worden besteed aan implementatie en voorbereiding van het volgende tijdvak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website