Projectomschrijving

De Stichting EerstelijnsZorgnetwerk Haaksbergen (EZH) is vanaf 2010 actief en heeft veel activiteiten gericht op het ondersteunen van specifieke aandoening gerichte doelgroepen ontplooid. Het doel was om antwoord te krijgen op de vraag of de EZH in kader van maatschappelijk verantwoording voor het verlenen van goede kwaliteit van zorg aan de patiënt tegen aanvaardbare kosten door aan te tonen dat op populatie niveau de samenhang van alle activiteiten waarde creëert en deze samenwerking van meerwaarde is. Het resultaat van de Effectmeting werkwijze Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen (EZH) is dat samenwerken loont. De kwaliteit van leven van mensen in Haaksbergen is hoog, hun zorggebruik lager dan dat in vergelijkbare gemeenten zonder een eerstelijnssamenwerkingsverband en de kwaliteit van zorg is hoger. Gedurende het gehele project is er intensief contact geweest tussen Vintura/Equalis en het bestuur van de EZH. Daarnaast is Zorgverzekeraar Menzis gedurende het traject bij betrokken, heeft meegedacht en data aangeleverd om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. In augustus heeft een (digitale) presentatie plaatsgevonden naar de gehele achterban (150 eerstelijns professionals) van de EZH om ze mee te nemen in het resultaat. Daarnaast volgt er een artikel in de Eerstelijns in 4e kwartaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website