Projectomschrijving

Een sluitende aanpak Dubbelzorgvragers GGZ-Ouderen en VVT-sector

Het aantal ouderen met psychiatrische-, psychogeriatrische- en/of somatische zorgvragen (dubbelzorgvragers) neemt toe. Vaak krijgen deze ouderen niet de zorg die zij nodig hebben. Aanleiding genoeg voor VVT én GGZ aanbieders in Zuid-Limburg om een regionaal netwerk te starten, gericht op het juist indiceren en behandelen van dubbelzorgvragers.   

Plan van aanpak

Het doel van het netwerk is regionale samenwerking rondom dubbelzorgvragers te intensiveren voor kennisontwikkeling en -deling, triage (afwegingsinstrument) en preventie. De mogelijkheid van een regionaal ambulant expertteam wordt onderzocht. Tegelijkertijd worden problemen inzake regelgeving en financiering op het snijvlak GGZ-VVT geduid en in regionaal verband besproken met betrokken partijen. De resultaten zijn van belang voor CZ, VGZ, huisartsen(posten), SEH en hulpdiensten.

In januari 2020 vindt een kick-off plaats in de vorm van een werkconferentie. Hier worden medewerkers van alle betrokken partijen voor uitgenodigd plus zorginkopers van CZ en VGZ, Burgerkracht, de ziekenhuizen Zuyderland en MUMC+ en de huisartsenorganisaties ZIO, Meditta en HOZL.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website