Projectomschrijving

De ‘dubbele vergrijzing’ (meer en oudere mensen) heeft ook, in de komende jaren, zijn effect op de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

Met het Regiobeeld voor IJsselmonde is inzicht gekregen rond de thema’s dementie en eenzaamheid:

  • Samenstelling bevolking IJsselmonde met nadruk op leeftijd, culturele achtergrond en gezinssituatie
  • Huidig aantal bewoners met (beginnende) dementie
  • Huidig aantal bewoners gekenmerkt als ‘eenzaam’
  • Het huidige aanbod van zorg- en welzijn in de wijken voor deze doelgroep
  • De behoefte aan het zorg- en welzijnsaanbod (meerjarige prognose behoefte) voor deze doelgroep
  • Het bestaande aanbod voor mensen met dementie en kenmerk ‘eenzaam’
  • De prioriteiten van de regionale beleidsnota’s en preventieakkoorden
  • Organisaties die zich richten op deze doelgroep

Uit het Regiobeeld blijkt dat er in het gebied IJsselmonde een solide basis ligt van nauw samenwerkende organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website