Projectomschrijving

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) psychiatrische problematiek en/of ernstige gedragsstoornissen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Zij ervaren vaak problematiek op meerdere vlakken en hebben daarom ondersteuning vanuit meerdere zorgsectoren nodig.

GGzE, Combinatie Jeugdzorg en Amarant werken sinds 2020 samen in een intersectoraal FACT team in de jeugdzorgregio Zuidoost Brabant. Dit team ondersteunt kwetsbare jongeren en hun ouders vanuit meerdere disciplines, zodat zij naar vermogen kunnen functioneren en meedoen in de samenleving op een wijze die bij hen past en veilig is.
Het intersectoraal FACT jeugd team wil de kwaliteit van haar dienstverlening in 2021-2022 verbeteren door:

  • te leren van ervaringen van jongeren en hun ouders;
  • het werken met de FACT methodiek te optimaliseren;
  • samenwerkingsverbanden te verstevigen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website