Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doorontwikkeling en opschaling “GLI op maat” in de regio Haaglanden Gezondheidsproblemen in de regio Haaglanden

 

De regio Haaglanden (bestaand uit de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar) typeert zich door een groot verschil in kenmerken van de inwoners in de verschillende wijken en gemeenten. De (gezondheids)verschillen zijn groot: de gemiddelde gezonde levensverwachting verschilt maximaal 11,4 jaar voor mannen en 9,2 jaar voor vrouwen tussen de gemeenten in de regio Haaglanden. Gezondheid wordt mede beïnvloed door leefstijl. Op het gebied van leefstijl zijn er in de regio voldoende uitdagingen:

- tussen de 45-50% van de inwoners heeft matig of ernstig overgewicht (bodymass index > 25 kg/m2)

- tussen de 30-40% van de inwoners haalt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen niet (tenminste 5 weekdagen > 30 minuten matig intensief lichamelijk actief zijn)

- tussen de 15-25% van de inwoners ervaart (heel) veel gevoelens van stress bij dagelijkse activiteiten

Om een gedragsverandering voor een gezonde leefstijl te bereiken en behouden, kan een huisarts zijn patiënten verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

 

Huidige situatie GLI

 

In de regio Haaglanden wordt al meerdere jaren samengewerkt bij de uitvoering van de GLI. Hadoks, een coöperatie van ~500 huisartsen uit de regio, biedt samen met leefstijlcoaches in ongeveer 10 wijken het GLI-CooL programma aan. Als in een wijk een buurtsportcoach aanwezig is, wordt deze actief betrokken bij de uitvoering van de GLI. De preferente verzekeraar CZ contracteert Hadoks voor de uitvoering van de GLI: het programma valt binnen de basisverzekering en deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen.

 

Uitdaging voor de GLI

 

Op basis van berekeningen schatten we dat de potentiële doelgroep voor deelname aan het GLI-programma in de regio Haaglanden uit ~10.000 inwoners per jaar bestaat. Echter, over de afgelopen 2 jaar, zien we dat slechts ~450 inwoners hebben deelgenomen aan het aangeboden GLI-CooL programma. En dat de deelname per wijk erg verschilt (tussen 0-11 leefstijlgroepen per wijk). De juiste inwoners worden dus nog onvoldoende bereikt.

Er lijken 2 oorzaken te zijn:

1. onvoldoende verwijzingen vanuit huisartsenpraktijken naar de GLI-CooL

2. te hoge uitval van deelnemers aan de GLI-CooL

 

Projectaanvraag

 

Met deze aanvraag willen we de GLI verder ontwikkelen zodat het programma zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners in de verschillende wijken in de regio. We hebben drie doelen opgesteld:

1. In 3 voorbeeldwijken (met lage, medium en hoge sociaaleconomische status) is over 1 jaar een wijk-specifiek GLI-programma beschikbaar, dat actief wordt gebruikt door 85% van de huisartsenpraktijken

2. Alle huisartsen in de regio Haaglanden kunnen over 1 jaar gemakkelijk verwijzen naar het huidige GLI-CooL programma, dat actief wordt gebruikt door 75% van de huisartsenpraktijken (huidig: 40%) – met een verdubbeling van het aantal verwezen patiënten per huisartsenpraktijk die nu verwijst.

3. Er bestaat een toekomstbestendige samenwerking tussen partijen betrokken bij de financiering en uitvoering van het GLI-programma. Het samenwerkingsverband komt op regelmatige basis samen om het GLI-aanbod te evalueren en optimaliseren.

 

Projectopzet

 

We willen aan de slag met een breed samenwerkingsverband, bestaand uit huisartsen, leefstijlcoaches, zorgverzekeraars, inwoners, fysiotherapeuten, diëtisten, gemeente, GGD en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en welzijn. We gaan uit van drie fases, waarin we activiteiten uitvoeren samen met inwoners en professionals:

- Analysefase (3 maanden): uitvoeren van literatuur- en veldonderzoek onder inwoners en professionals om duidelijk te krijgen wat we moeten veranderen voor een verhoging van het aantal deelnemers aan de GLI

- Oplossingsfase (9 maanden): implementeren van een wijk-specifiek GLI-programma in 3 voorbeeldwijken en doorontwikkelen huidig GLI-programma in andere wijken. Voor het verbeteren van de toeleiding willen we bijvoorbeeld een beslisboom voor professionals ontwikkelen.

- Monitoring (12 maanden): bestuderen van de samenwerking en het effect samen met de LUMC – Campus Den Haag

 

Blik op de toekomst

 

Tijdens de subsidieperiode wordt een solide basis gelegd voor een GLI-aanbod op maat door het brede samenwerkingsverband. We zien mogelijkheden om in de toekomst een verbreding te bewerkstelligen qua (1) doelgroep, (2) leefstijl-onderwerp en (3) verwijzers.

Daarnaast zien wij de doorontwikkeling en opschaling van de GLI niet alleen als doel, maar ook als middel. Als een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag. De betrokkenheid en mindset van zorgprofessionals en inwoners is hiervoor belangrijk en de GLI is hierin een ‘vertrouwde’ stap naar preventie – vanuit hier kan ook een bredere mindset-verandering naar (positieve) gezondheid worden gemaakt.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website