Projectomschrijving

GLI: CooL

Regio organisatie Hadoks gaat het komend jaar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) verder ontwikkelen in regio Haaglanden.

Doel is een GLI neerzetten met een sterke aansluiting bij de wensen en behoeften van de inwoners in de verschillende wijken van onze regio. Aanleiding is dat er momenteel beperkt gebruik gemaakt wordt van de GLI.

Aan de hand van 3 wijken, die representatief zijn voor de diversiteit van de regio, wordt een implementatieplan gemaakt, dat de komende jaren gebruikt kan worden voor verdere uitbreiding van de GLI. Naast de behoefte van de inwoners en de rol van de verwijzende zorgverlener, wordt ook de verbinding met het sociale domein meegenomen.

De projectduur is een jaar en wordt gedragen door de samenwerkingspartners uit de regio: Regio organisatie Hadoks, zorgverzekeraars CZ en Menzis, gemeente Den Haag, GGD, Fysiogroep Haaglanden, Client Advies Raad van Hadoks en netwerkorganisatie Gezond en Gelukkig Den Haag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website