Projectomschrijving

Kinderpalliatieve zorg (zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening) vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen. Voor de bekostiging en organisatie van de zorg en ondersteuning die nodig is, zijn verschillende partijen verantwoordelijk: o.a. het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), kinderverpleegkundigen, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Ouders moeten veel energie en tijd steken in het organiseren van de indicatie en de zorg.

Doelstelling

Om dit te verbeteren en gezinnen te ontlasten is in de regio Noord-Holland & Flevoland de pilot domeinoverstijgend indiceren gestart. Het doel van de pilot is het voorzien van één indicatie voor kind en gezin – die over alle wetten heen gaat – voor passende zorg en ondersteuning. Deze indicaties worden afgegeven door een indicatieteam, bestaande uit kinderverpleegkundigen en indicatiestellers vanuit gemeenten, het CIZ en zorgverzekeraars.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website