Projectomschrijving

In dit onderzoek is de relatie tussen de gezondheidstoestand van mensen en het (niet-)gebruik van voorzieningen in het sociaal domein in kaart gebracht. Hiervoor zijn gegevens van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 van de GGD’en, het RIVM en het CBS gekoppeld aan het Stapelingsbestand van het SCP/CBS. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van individuele voorzieningen in het sociaal domein samenhangt met de fysieke en psychische gezondheid van inwoners. Ook andere kenmerken zijn belangrijk bij het gebruik en niet-gebruik van voorzieningen. Het gaat dan om het hebben van problemen (zoals moeite met rondkomen), kwetsbaarheid (zoals een lage opleiding), persoonskenmerken (zoals leeftijd en geslacht) en omgevingskenmerken (zoals stedelijkheid). Het belang van de verschillende kenmerken verschilt per wettelijk domein (Wmo-2015, participatiewet en jeugdwet).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website