Projectomschrijving

Het samenwerkingsverband ontwikkelt een innovatief, duurzaam woonconcept voor kwetsbare jongeren (16-23 jaar) met indicatie in Groot-Amsterdam. Met de inzet en inbreng van deskundigen/experts betrekken wij burgers(netwerkouders) bij de opvangproblematiek van kwetsbare jongeren. Hiermee wordt ingespeeld op hun behoeftes naar meer liefde en aandacht. De Netwerkkamers gaat uit van de kracht van het netwerken: jongeren gaan betekenisvolle relaties aan waar zij de rest van hun leven op terug kunnen vallen.

Werkwijze

In dit concept delen netwerkouders hun kennis en netwerk, bieden een zelfstandige kamer en warmte, liefde en exclusieve en persoonlijke aandacht aan de jongeren. Netwerkouders krijgen netwerktraining en worden ondersteund. Jongeren krijgen begeleiding op alle leefgebieden en blijven in training. De hulpverlening blijft betrokken. Het contact met de ouders wordt, indien mogelijk, hersteld en zij zijn/worden onderdeel van het netwerk. Na de ontwikkelfase wil het samenwerkingsverband doorgaan als coöperatie met het streven om een pilot van tien jongeren te starten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website