Projectomschrijving

Het huidige onderzoek naar de behoeften, motieven en ondersteuningsmogelijkheden van de Sociaal Netwerkers (SN-ers), bouwt voort op eerder onderzoek naar de Netwerkkamers (inzake de behoeften van jongeren). Middels een vragenlijst zijn 16 geïnterviewden gevraagd naar motieven, behoeften en verdere wensen binnen het initiatief. Hulp bieden aan een ander, kennis delen en het ontsluiten van het netwerk blijken de belangrijkste drijfveren te zijn. Eén van de conclusies is dat vooral altruïstische personen geschikt zijn als SN-ers. De wensen van de SN-ers op het gebied van begeleiding bestond uit voldoende begeleiding en intervisie met andere SN-ers. Het ondersteuningsbeleid zal bestaan uit coaching, begeleiding en intervisie. Verder is er behoefte aan meer duidelijkheid. Op basis van deze resultaten zal het wervingsbeleid afgestemd worden en de ondersteuningspakket en informatievoorziening verscherpt zodat SN-ers zowel individueel als in groepsverband kunnen ontwikkelen in hun rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website