Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Stichting Phizi, Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) en zorgverzekeraar Menzis verkennen momenteel de mogelijkheid om tweedelijns zorg voor patiënten met een huidaandoening terug te brengen naar de eerste lijn. Dit concept levert specialistische zorg in de huisartsenpraktijk en heeft de volgende doelstellingen:

1. Om tweedelijns zorg voor patiënten met een huidaandoening terug te brengen naar de eerste lijn.

2. Om specialistische zorg voor hoogfrequente laagcomplexe huidtumoren kwalitatiever, effectiever en goedkoper te maken voor patiënt, huisarts, specialist en zorgverzekeraars in de regio Almelo.

 

Deze projectaanvraag heeft volgende doelstellingen voor de korte termijn:

a) Een duurzaam samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen de drie partners.

b) Het uitwerken van het concept plan van aanpak met betrokken stakeholders in de regio: patiënten(vereniging), huisartsen, medisch specialisten, en regionale zorgverzekeraar.

c) Beoogde samenwerkingsactiviteiten evalueren aan de hand van huidige verwijsstructuren.

 

De projectresultaten worden op verschillende onderdelen geëvalueerd na iedere 6 maanden geëvalueerd:

1. Reductie in verwijzingen naar de tweede lijn

2. Aantal behandelingen per normpraktijk

3. Aantal deelnemende huisartsen

4. Procesevaluatie d.m.v. gesprekken en vragenlijsten

5. Kosteneffectiviteit

 

Op de lange termijn heeft dit project tot doelstelling om :

1. Een duurzame substitutie van de zorg in tweede lijn voor patiënten met een huidaandoening te verplaatsten naar de eerste lijn. Ditzelfde concept in meer landelijke regio’s implementeren waarbij de medisch specialisten uit de betreffende regionale ziekenhuizen dit in hun eigen regio met de regionale huisartsen, en zorgverzekeraar uitvoeren

2. Zorg transitie met behulp van een duurzaam netwerk tussen huisartsen en medisch specialisten en met behoud van patiënttevredenheid.

3. Kostenreductie met behoud van kwaliteit van zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website