Projectomschrijving

Parkinsonpatiënten worden niet in alle gevallen op de juiste plek en op het juiste moment ondersteund, voor betere samenwerking en zorgcoördinatie is inzicht in patiëntstromen, afspraken en aanbod gewenst. Door middel van een analyse van de patiëntenstroom is inzichtelijk gemaakt waar de patiënten naar toe worden verwezen vanuit het ziekenhuis in de regio Breda. Van de patiënten in 2018 die naar Revant Revalidatie zijn doorverwezen waarvan de fase van Parkinson bekend is, is 16,4% van de patiënten beter op zijn plek in de Geriatrische Revalidatiezorg en/of thuissituatie. Op basis van de uitkomsten van de analyse en het gesprek daarover is de behoefte aan structurele overlegmomenten in het samenwerkingsverband bevestigd. Middels een survey waarvan de uitkomsten openbaar worden gemaakt in het netwerk wordt per organisatie de patiënttyperingen, het specifieke aanbod, de samenwerkingsafspraken en de verbetermogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website