Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGD Gelderland-Midden (VGGM), Menzis, Gemeente Arnhem, OnzeHuisartsen en Rijnstate vragen de regio-impuls aan om hun samenwerkingsverband door te ontwikkelen. De partners hebben elkaar de afgelopen jaren gevonden in de ontwikkeling en implementatie van GO! Gezond Onderweg. Arnhem was één van de proeftuingemeenten ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas kinderen’.

 

Hierbij is het programma GO! ontwikkeld, een gecombineerde leefstijlinterventie die is gericht op het terugdringen van obesitas en ernstig overgewicht onder kinderen. Na het uitsluiten (of aanpakken) van multiproblematiek, bijv. huiselijk geweld of financiële stress, start de behandeling gebaseerd op de drie pijlers beweging, voeding en ontspanning. In deze interventie staan niet de pijlers centraal maar het kind, begeleid door een kindergezondheidscoach.

 

Vanuit het programma GO! is bij de samenwerkingspartners de wens ontstaan om gezamenlijk te kijken hoe zowel het netwerk als de kennis en ervaring op het gebied van een preventie-programma breder kan worden ingezet. In 2019 hebben de kern-partners van dit samenwerkingsverband (VGGM, Menzis, Gemeente Arnhem, OnzeHuisartsen en Rijnstate) in samenwerking met vele partijen (waaronder Adviesraad Arnhem, WZW, Proscoop, WUR, HAN, Amphi, Het Groene Brein, Gelderse Sportfederatie en HealthValley) een eerste stap gezet naar nauwere samenwerking.

 

Het doel van deze samenwerking is om te komen tot nieuwe manieren van (samen)werken aan de hand van vernieuwende interventies, die samen met burgers op wijkniveau worden ontwikkeld, en bijbehorende nieuwe manieren van financieren op het gebied van welzijn en gezondheid. Dit heeft geleid tot Community of Care Midden-Gelderland (communityofcare.nl). Met deze aanvraag willen de kern-partners dit samenwerkingsverband doorontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website